Komunikaty

08 sie Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju W związku z otrzymanymi uwagami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (znak sprawy UM10-6933-UM1040012/15, ROW-IX.432.1.12.2016, pismo z dnia 09.05.2017) Zarząd LGD „PB” dokonał zmianę w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020. Rozdział I pkt. 5 "Poziom decyzyjny”...

Czytaj więcej