NABÓR NR 6/2019/PROW – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ

09 maja NABÓR NR 6/2019/PROW – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ

Informujemy, iż w dniu 09.05.2019 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu:

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – nabór nr 6/2019/PROW.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce PROW/ Konkursy.

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.