Wydarzenia

07 cze Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, w związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" na lata 2014-2020 związaną z ubieganiem się o dodatkowe środki w ramach działania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW Zarząd Stowarzyszenia zwraca się...

Czytaj więcej

17 maja ZAPYTANIE OFERTOWE- PRZEPROWADZENIE ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI LSR

  ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 6030028845, REGON: 200080369 tel./fax 85 6825026, e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji on- going  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" zgodnie z Rozdziałem XI Monitoring i ewaluacja i Załącznikiem...

Czytaj więcej

07 maja ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 21 maja 2021 r. o godzinie 11:30 (w przypadku braku quorum drugi termin 12:00). Porządek...

Czytaj więcej

06 maja KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian. Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany...

Czytaj więcej

27 kw. Informacja – dzień wolny od pracy

Informujemy, iż zgodnie z Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy tj. „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”, ustala się  za dzień 01 maja 2021 r. dzień 04 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy....

Czytaj więcej

16 kw. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 2/2021/EFRR ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2021/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, Cel główny III. Rozwój potencjału LGD, Cel szczegółowy III. 2: Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD...

Czytaj więcej

16 mar Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Biura/Koordynatora EFRR

Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Biura/ Koordynatora EFRR Komisja Konkursowa powołana w celu wybrania oferty na zatrudnienie Dyrektora Biura/ Koordynatora EFRR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego, na ww.  stanowisko został wybrany: Pan Eugeniusz Kowalski Uzasadnienie dokonanego wyboru: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę...

Czytaj więcej

15 mar INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 1/2021/PROW

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 marca 2021 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2021/PROW z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przedmiotowym naborze...

Czytaj więcej

12 mar NABÓR nr 2/2021/EFRR na operacje z zakresu typu projektu 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Informujemy, iż w dniu 11.03.2021 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: typu projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – nabór nr...

Czytaj więcej