Aktualności

08 Sie Zaproszenie do konsultacji społecznych

W związku koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych wniesionych przez UM WP dotyczących Regulaminu Rady LGD „PB” oraz dostosowania Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR do wytycznych nr 3/1/2017 MRIRW, a także dostosowania LSR LGD „PB” do zmian wprowadzonych w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 Zarząd LGD „PB” zaprasza członków LGD,...

Czytaj więcej