Konsultacje

06 Lis Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z prowadzoną ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupy Działania „Puszcza Białowieska” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020. Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone. Uzasadnienie dokonanych...

Czytaj więcej

16 Lut AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, lokalnych kryteriów wyboru i regulaminu rady

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR), Lokalnych Kryteriów Wyboru i Regulaminu Rady, Zarząd Stowarzyszenia LGD "Puszcza Białowieska" zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian. Zakres proponowanych zmian oraz aktualna LSR wraz z załącznikami, w tym również lokalne...

Czytaj więcej

08 Sie Zaproszenie do konsultacji społecznych

W związku koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych wniesionych przez UM WP dotyczących Regulaminu Rady LGD „PB” oraz dostosowania Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR do wytycznych nr 3/1/2017 MRIRW, a także dostosowania LSR LGD „PB” do zmian wprowadzonych w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 Zarząd LGD „PB” zaprasza członków LGD,...

Czytaj więcej