Konsultacje

29 maja KONSULTACJE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

W związku z koniecznością dostosowania Lokalnych kryteriów wyboru operacji do aktualizowanej LSR uwzględniającej do realizacji nowe typy projektów (podstawa prawna - uchwała nr 1/05/2019 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian w Strategii Rozwoju...

Czytaj więcej

13 maja przypomnienie o konsultacjach społecznych

Przypominamy o spotkaniu konsultacyjnym związanych z prowadzoną aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania zostaną przeprowadzone odrębnie  z każdym z trzech sektorów partnerstwa. Spotkania odbędą się w biurze LGD (ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka) w następujących terminach: 16 maja 2019r. godz. 9.00 – spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sektora publicznego 16 maja 2019r. godz....

Czytaj więcej

23 Kwi aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego dla LGD „Puszcza Białowieska” możliwości podwyższenia budżetu na realizację zadań LSR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP 2014-2020 o kwotę 5 547 218,40 zł. Zarząd LGD „PB” inicjuje proces aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Białowieska” w...

Czytaj więcej

06 Lis Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z prowadzoną ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupy Działania „Puszcza Białowieska” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020. Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone. Uzasadnienie dokonanych...

Czytaj więcej

16 Lut AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, lokalnych kryteriów wyboru i regulaminu rady

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR), Lokalnych Kryteriów Wyboru i Regulaminu Rady, Zarząd Stowarzyszenia LGD "Puszcza Białowieska" zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian. Zakres proponowanych zmian oraz aktualna LSR wraz z załącznikami, w tym również lokalne...

Czytaj więcej

08 Sie Zaproszenie do konsultacji społecznych

W związku koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych wniesionych przez UM WP dotyczących Regulaminu Rady LGD „PB” oraz dostosowania Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR do wytycznych nr 3/1/2017 MRIRW, a także dostosowania LSR LGD „PB” do zmian wprowadzonych w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 Zarząd LGD „PB” zaprasza członków LGD,...

Czytaj więcej