Wydarzenia

02 Mar zaproszenie na SPOTKANIe INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFRR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu: - typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, - typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, - typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6...

Czytaj więcej