Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca beneficjenta – dotyczy wszystkich działań konkursowych, realizowanych w ramach wdrażania LRS, finansowanych z trzech funduszy europejskich (EFRROW, EFRR, EFS). Ankieta składana jest do biura LGD w wersji papierowej i elektronicznej w ciągu 30 dni od otrzymania płatności ostatecznej (zgodnie z przyjętymi uchwałami Zarządu LGD dostępne są 3 wzory ankiet w zależności od źródła finansowania: