Konkursy

OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD:

 

NABÓR nr 4/2017/EFS

Opublikowano 3.02.2017r

 

KOMUNIKAT w ramach naboru 4/2017/EFS z dnia 28.02.2017

Opublikowano 28.02.2017r

 

KOMUNIKAT dotyczący naborów: 4/2017/EFS, 5/2017/EFS, 6/2017/EFS, 7/2017/EFS

Opublikowano 09.05.2017r

 

NABÓR nr 5/2017/EFS

Opublikowano 03.02.2017r

 

KOMUNIKAT w ramach naboru 5/2017/EFS z dnia 28.02.2017

Opublikowano 28.02.2017r

 

NABÓR nr 6/2017/EFS

Opublikowano 15.03.2017r.

 

KOMUNIKAT w ramach naboru 6/2017/EFS Z DNIA 18.04.2017

Opublikowano 18.04.2017r.

 

NABÓR nr 7/2017/EFS

Opublikowano 07.04.2017r

 

KOMUNIKAT w ramach naboru 7/2017/EFS Z DNIA 18.04.2017

Opublikowano 18.04.2017r.

 

KOMUNIKAT nr 2 w ramach naboru 7/2017/EFS Z DNIA 27.04.2017

Opublikowano 27.04.2017r.

 

NABÓR nr 8/2017/EFS

Opublikowano 27.04.2017r.

 

KOMUNIKAT w ramach naboru 8/2017/EFS Z DNIA 23.05.2017

Opublikowano 23.05.2017r.

 

KOMUNIKAT nr 2 w ramach naboru 8/2017/EFS Z DNIA 26.05.2017

Opublikowano 26.05.2017r.

 

KOMUNIKAT nr 3 w ramach naboru 8/2017/EFS z dnia 30.05.2017 r.

Opublikowano 30.05.2017r.

 

Nabór nr 12

Opublikowano 1.06.2017r.