KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU i lokalnych kryteriów wyboru operacji

20 paź KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU i lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR) oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji (LKW)  Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Dokumenty wraz z proponowanymi zmianami dostępne są poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia zaznaczono kolorem żółtym/ przekreślono.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby informujemy, iż konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru odbywać się będą jedynie pisemnie.

Zmiany w LSR dotyczą jedynie likwidacji kamieni milowych i przesunięcia oszczędności finansowych powstałych w wyniku realizacji zakończonych przedsięwzięć na cele powstałe w wyniku konsultacji społecznych.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 3 listopada 2020r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub pocztą na adres LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).

 

Załączniki:

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Formularz uwag

 

W związku z prowadzonymi konsultacjami uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej w terminie do dnia 3 listopada 2020 r. na adres mailowy: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub pocztą na adres LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka. Dostarczone przez Panią/Pana informacje pozwolą nam sprawnie wykorzystać budżet LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.