konsultacje lokalnej strategii rozwoju

26 sty konsultacje lokalnej strategii rozwoju

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia zaznaczono kolorem żółtym/ przekreślono.

Zmiany polegają na:

  • zwiększeniu wartości wskaźnika produktu „Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa” przypisanego dla przedsięwzięcia P-II.1.1. Bądź przedsiębiorczy (rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych firm i rozwój istniejących)
  • przesunięciu oszczędności w kwocie 7 407,62 € z przedsięwzięcia P-III.2.1 Dziedzictwo lokalne regionu PB znane i cenione (Inicjatywy związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru) na przedsięwzięcie P-II.1.1. Bądź przedsiębiorczy (rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych firm i rozwój istniejących).

 

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 20 lutego 2024 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub pocztą na adres LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).

 

Załączniki:

Lokalna strategia Rozwoju

Formularz uwag