Konsultacje Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców na lata 2023-2027

14 mar Konsultacje Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców na lata 2023-2027

Zapraszamy do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców na lata 2023-2027.

Uwagi można nadsyłać do 22.03.2024 r. Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu uwag. Formularz można przesłać pocztą polską, elektroniczną lub przynieść do biura LGD.

 

Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców do konsultacji

Formularz uwag