KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU na lata 2023-2027

18 mar KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

w związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2023-2027 dotyczącą przyłączenia obszaru sąsiadujących gmin, tj. Bielsk Podlaski, Boćki oraz Orla Zarząd Stowarzyszenia zwraca się uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zaktualizowane zapisy zaznaczone są kolorem czerwonym w LSR.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 26 marca 2024 r. do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub pocztą na adres LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).

 

Załączniki:

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz uwag