AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, lokalnych kryteriów wyboru i regulaminu rady

16 lut AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, lokalnych kryteriów wyboru i regulaminu rady

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR), Lokalnych Kryteriów Wyboru i Regulaminu Rady, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian oraz aktualna LSR wraz z załącznikami, w tym również lokalne kryteria wyboru i regulamin rady podane są poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 26 lutego 2018r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl; lub osobiście w biurze LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka w godzinach pracy biura.

W dniu 8.03.2018 roku o godz. 9.30 w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Hajnówce odbędą się konsultacje bezpośrednie w/w dokumentów do których można wnosić uwagi osobiście.

Załączniki:

Regulamin Rady

Lokalne Kryteria Wyboru operacji

Strategia Rozwoju Lokalnego 

Formularz uwag