AKTUALIZACJA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

22 cze AKTUALIZACJA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

W związku z aktualizacją Lokalnych Kryteriów Wyboru Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian podany jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 2 lipca 2018r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl; lub osobiście w biurze LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka w godzinach pracy biura.

W dniu 9.07.2018 roku o godz. 9.00 w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Hajnówce odbędą się konsultacje bezpośrednie w/w dokumentów do których można wnosić uwagi osobiście.

 

Załączniki:

Lokalne Kryteria Wyboru operacji

Formularz uwag