aktualizacja programu walnego zebrania członków stowarzyszenia w dniu 26.11.2018r.

23 lis aktualizacja programu walnego zebrania członków stowarzyszenia w dniu 26.11.2018r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż do porządku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zwołanego na dzień 26 listopada 2018r. dodany został punkt: Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady LGD PB

 

ZAKTUALIZOWANY porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady LGD PB (dodano)
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

 Z poważaniem

w imieniu Zarządu

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD

Projekt zmian Regulaminu Rady LGD „Puszcza Białowieska”