Wydarzenia

04 cze ZAKOŃCZENIE NABORU NR 19/2018/EFS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01 czerwca 2018r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 19/2018/EFS z zakresu: typ projektu nr 6:  Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się...

Czytaj więcej

29 maj ZAKOŃCZENIE NABORU NR 16/2018/EFS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 maja 2018r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 16/2018/EFS z zakresu: typ projektu nr 3:  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

28 maj SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje cykl spotkań informacyjnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej. Spotkania te odbędą się z udziałem Jerzego Plewy - Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na spotkaniu...

Czytaj więcej

29 kw. NABÓR nr 18/2018/EFRR- Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Informujemy, iż w dniu 29.04.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: typ projektu nr 8:  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na...

Czytaj więcej

29 kw. NABÓR nr 17/2018/EFRR- Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Informujemy, iż w dniu 29.04.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: typ projektu nr 7:  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju...

Czytaj więcej

27 kw. SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFS

  W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy na spotkane informacyjno szkoleniowe z zakresu Typu projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej...

Czytaj więcej

27 kw. NABÓR nr 19/2018/EFS- Programy aktywności lokalnej

Informujemy, iż w dniu 27.04.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności...

Czytaj więcej

26 kw. NABÓR 16/2018/EFS – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Informujemy, iż w dniu 26.04.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: typ projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja...

Czytaj więcej