Wyjazd w celu poznania dobrych praktyk

W dniach 5-8 czerwca 2017 r. zorganizowaliśmy wyjazd w celu poznania dobrych praktyk w zakresie poznania funkcjonowania Dziennych Domów Pomocy. Powodem organizacji tego wyjazdu było to, iż w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Białowieska” zaplanowane jest działanie w zakresie wsparcia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. Uczestnikami wyjazdu byli pracownicy biura LGD, przedstawiciele samorządów oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

W trakcie czterodniowego wyjazdu mieliśmy okazję zwiedzić następujące placówki: Dzienny Dom Pobytu „Niezapominajka” w Elblągu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, Zespół Świetlic Opiekuńczych MOPS w Gdyni, Dzienny Dom Pobytu w Sopocie, Dzienny Dom Pobytu w Gdańsku, Dzienny Dom Pobytu Caritas Archidiecezji Gdańskiej i MOPR w Gdańsku oraz Dzienny Dom Pobytu w Malborku działający w ramach Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

 

Wyjazd miał na celu pokazanie dobrych praktyk w zakresie realizacji usług opiekuńczych oraz zachęcenie naszych beneficjentów do składania wniosków w tym zakresie.

 

DSC_0439 DSC_0471

dav