Komunikat do naborów 12/2017/EFS, 14/2018/EFS, 15/2018/EFS, 16/2018/EFS i 19/2018/EFS

logotypy

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

obowiązuje od 13.06.2018 r.

Uzasadnienie:

 

Ze względu na zmianę wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami oraz wzoru minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – dla  państwowych jednostek budżetowych (pjb), wprowadzoną przez Zarząd Województwa Podlaskiego, przedstawiamy aktualne wzory.

 

Treść komunikatu:

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca  br.) zmianie uległy:

 

  • wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – w zakresie OWU
    i załącznika nr 5 do umowy, tj. Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  • wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – dla  państwowych jednostek budżetowych (pjb) – w zakresie wynikającym
    z treści Porozumienia oraz załącznika nr 4 tj. Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 

Powyższe wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

 

Poniżej uaktualnione w ww. zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS.

 

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów:

 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-026/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-010/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-011/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-031/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-032/18

 

Załączniki:

  1. Wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.
  2. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.
  3. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.