KOMUNIKAT W RAMACH NABORU 7/2017/EFS Z DNIA 18.04.2017

LGD „Puszcza Białowieska” informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2017 r. została opublikowana uaktualniona wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS).

Nowa wersja generatora to GWA2014 EFS v.1.1.5. Jest dostępna na stronie:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html

Zakres zmian w nowej wersji GWA2014 EFS v.1.1.5:

  1. Wprowadzono poprawkę dotyczącą sposobu wykazywania wartości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem – dla stawki ryczałtowej 5, 10, 15, 20, 15%. – walidację z ostrzeżenia przeniesiono na błąd.

  2. Wprowadzono poprawkę w zakresie przekształcania projektów niepartnerskich na partnerskie.

  3. Wprowadzono zmiany dotyczące działania walidacji w zakresie w/w zmian.

  4. Zaktualizowano kategorie kosztów w ramach Działania 2.2 oraz Działania 2.5.