KOMUNIKAT W RAMACH NABORU 8/2017/EFS Z DNIA 23.05.2017

LGD „Puszcza Białowieska” informuje, iż zmianie uległ zapis z Załącznika nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób  zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w punkcie  V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków w zakresie zmiany końcowej daty kwalifikowalności wydatków.

Aktualny zapis przyjmuje brzmienie:

Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31.12.2019 r.

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

 

[AKTUALNY] Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. OBOWIĄZUJE OD 23.05.2017r.