Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca beneficjenta – dotyczy wszystkich działań konkursowych, realizowanych w ramach wdrażania LRS, finansowanych z trzech funduszy europejskich (EFRROW, EFRR, EFS). Ankieta składana jest do biura LGD  (zgodnie z przyjętymi uchwałami Zarządu LGD dostępne są 3 wzory ankiet w zależności od źródła finansowania: