Organy

Aktualny skład władz Stowarzyszenia

 

Zarząd:

 1. Eugeniusz Kowalski – Prezes
 2. Ludmiła Pietruczuk – Wiceprezes
 3. Paulina Monach – Skarbnik
 4. Igor Kondratiuk – Sekretarz
 5. Eugeniusz Wołkowycki – Członek Zarządu

 

Rada:

 1. Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady
 2. Barbara Kuzub-Samosiuk – Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Monika Dmitruk – Członek Rady
 4. Ewa Dmitruk – Członek Rady
 5. Rafał Gałuszewski – Członek Rady
 6. Irena Ignaciuk – Członek Rady
 7. Łukasz Hajduk – Członek Rady
 8. Magdalena Chirko – Członek Rady
 9. Dorota Kędra-Ptaszyńska – Członek Rady
 10. Jan Łobuziński – Członek Rady
 11. Emilia Simoniuk – Członek Rady
 12. Daria Maria Sienkiewicz- Członek Rady
 13. Anna Nikitiuk – Członek Rady
 14. Wojciech Sobociński – Członek Rady
 15. Witold Kondratiuk – Członek Rady

 

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Zenaida Buszko – Przewodnicząca
 2. Alicja Maksymiuk
 3. Sławomir Kiczkajło