NABÓR NR 11/2019/PROW – WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM LSR

08 Lis NABÓR NR 11/2019/PROW – WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM LSR

Informujemy, iż w dniu 08.11.2019 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu:

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – nabór nr 11/2019/PROW.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce PROW/ Konkursy.

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.