Wydarzenia

25 stycznia Zaproszenie na warsztat refleksyjny

  Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia, Członków Rady, Beneficjentów oraz Mieszkańców obszaru LGD PB na WARSZTAT REFLEKSYJNY będący elementem ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.   Termin : 5 lutego 2021 Godzina: 9.00 Miejsce: sala nr 12 Urzędu Miasta w...

Czytaj więcej

02 marca zaproszenie na SPOTKANIe INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFRR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu: - typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, - typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, - typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6...

Czytaj więcej