INFORMACJA – DZIEŃ WOLNY OD PRACY

10 lis INFORMACJA – DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dotyczącym ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela, za dzień 11 listopada 2023 r. ustala się dzień 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w dniu 13 listopada 2023 r. będzie nieczynne.