Informacja o planowanym naborze z EFRR na Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach

15 sty Informacja o planowanym naborze z EFRR na Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach

Informujemy, iż w drugiej połowie lutego 2020 r. LGD „Puszcza Białowieska” zamierza ogłosić konkurs na typ projektu: 11) Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).
W związku z powyższym gminy, które złożyły do LGD „PB” stosowne zapotrzebowanie na to działanie powinny rozpocząć odpowiednie przygotowania mające na celu celu złożenia stosownych wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
Dokumentacja konkursowa będzie podobna jak w przypadku innych konkursów ogłaszanych przez LGD w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegóły dotyczące zakładanych do osiągnięcia wskaźników produktu znajdują się poniżej.

UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU

 

Typ projektu:

  • Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)

 

Wskaźnik produktu:

Typ projektu 11

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)
  • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów w oświetleniu ulicznym

 

Wskaźnik rezultatu:

Typ projektu 11- nie dotyczy

 

W załączniku do wniosku „Analiza wykonalności”,  między innymi zakresami opracowania powinna znaleźć się analiza wskazująca wielkość redukcji gazów cieplarnianych w odniesieniu do wskaźnik produktu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
Eugeniusz Kowalski,
tel: 781 130 200