INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

07 cze INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naborów nr:

  • 16/2018/EFS na operacje z zakresu typu projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  • 18/2018/EFRR na operacje z zakresu typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
  • 19/2018/EFS na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej

odbędzie się w dniu 14.06.2018 o godz. 9:00 w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1.