INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

16 lip INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naborów nr:

  • 6/2019/PROW na operacje z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach PROW na lata 2014-2020
  • 7/2019/EFS na operacje z zakresu typu projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach RPO WP na lata 2014-2020

 

odbędzie się w dniu 18.07.2019 o godz. 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.