INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

17 gru INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr:

  • 8/2019/EFS na operacje z zakresu typu projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS w ramach RPO WP na lata 2014-2020
  • 9/2019/EFS z zakresu typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach RPO WP na lata 2014-2020

 

odbędzie się w dniu 23.12.2019 o godz. 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.