INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

29 kw. INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr:

  • 1/2020/EFRR na operacje z zakresu: typ projektu nr 5 Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • 2/2020/EFRR na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • 3/2020/EFRR na operacje z zakresu: typ projektu nr 8  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • 4/2020/EFRR na operacje z zakresu: typ projektu nr 11: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • 5/2020/PROW na operacje z zakresu: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • 6/2020/PROW na operacje z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • 7/2020/EFS na operacje z zakresu: typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • 8/2020/EFS na operacje z zakresu: typu projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

odbędzie się w dniu 08.05.2020 o godz. 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.