INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORÓW NR 1/2021/G I 2/2021/G ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

29 lis INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORÓW NR 1/2021/G I 2/2021/G ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29  października 2021 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr:

  • 1/2021/G z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 11 wniosków.

  • 2/2021/G z zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 5 wniosków.

 

Ponadto informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naborów nr 1/2021/G oraz 2/2021/G odbędzie się w dniu 06.12.2021 o godz. 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.