INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 1/2022/EFRR ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

21 lut INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 1/2022/EFRR ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego 2022 r. zakończyła się procedura naboru wniosków w ramach naboru nr:

  • 1/2022/EFRR z zakresu typu projektu nr 9:  Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.

 

Ponadto informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 1/2022/EFRR odbędzie się w dniu 22.02.2022 o godz. 8:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.