INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 13/2020/PROW oraz informacja o terminie posiedzenia rady

30 lis INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 13/2020/PROW oraz informacja o terminie posiedzenia rady

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada 2020 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 13/2020/PROW z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.

 

Ponadto informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 11/2020/EFRR, 12/2020/EFS oraz 13/2020/PROW  odbędzie się w dniu 06.10.2020 o godz. 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.