INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 2/2023/PROW

23 mar INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 2/2023/PROW

Informujemy, że w dniu 21 marca 2023 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2023/PROW z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 18 wniosków.