INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR3/2022/PROW ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

07 lip INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR3/2022/PROW ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca 2022 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2022/PROW z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 12 wniosków.

Ponadto informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 3/2022/PROW odbędzie się w dniu 14.07.2022 o godz. 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.