INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI

28 lip INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI

W związku z wpłynięciem większej ilości zgłoszeń niż założono w projekcie rekrutacja na wyjazd studyjno-szkoleniowy do Portugalii zostaje zakończona z dniem 28.07.2020 r. godz. 10.00.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd zostaną poinformowane telefonicznie przez pracowników biura LGD „PB”. Pozostałe zgłoszenia wg kolejności zgłoszeń zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Po stworzeniu ostatecznej listy uczestników, zgłoszenia osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone zgodnie z ochroną danych osobowych.