Komunikat nr 1 w ramach naboru nr 3/2020/EFRR

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach naboru

nr 3/2020/EFRR

Komunikat dotyczący naboru nr 3/2020/EFRR ogłoszonego w ramach typu projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 31 marca 2020 r. do godziny 15:00.

Zmiana terminu naboru związana jest z licznymi prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległa treść ogłoszenia i Załącznik nr 14 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej). Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie.

Treść komunikatu do pobrania

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

Zał-nr-14-Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 8 _aktualny obowiązujący od dnia 18.03.2020.