KOMUNIKAT NR 2 DO NABORU 17/2018

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach naboru

nr 17/2018/EFRR

Komunikat dotyczący naboru nr 17/2018/EFRR ogłoszonego w ramach typu projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 04 czerwca 2018 r. do godziny 15:00.

Zmiana terminu naboru związana jest z licznymi prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległa treść ogłoszenia i Załącznik nr 14 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego). Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie.

 

Treść komunikatu do pobrania

 

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

 

Załącznik nr 14 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego). AKTUALNY_OBOWIĄZUJE_OD_24.05.2018.