KOMUNIKAT NR 2 DO NABORU 18/2018

Korekta oczywistej omyłki nazw załączników w ramach naboru

nr 18/2018/EFRR

Komunikat dotyczący naboru nr 18/2018/EFRR ogłoszonego w ramach typu projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, iż w treści ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne nazwy załączników.

W związku z powyższym zmianie uległa treść ogłoszenia o naborze w zakresie zmian nazw załączników. Treść załączników jest właściwa i nie ulega zmianie.

 

Treść komunikatu do pobrania