KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PUSZCZA BIAŁOWIESKA”/ KOORDYNATORA EFRR / wyniki konkursu

17 gru KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PUSZCZA BIAŁOWIESKA”/ KOORDYNATORA EFRR / wyniki konkursu

Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Biura/ Koordynatora EFRR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko Dyrektora Biura LGD „Puszcza Białowieska”/ Koordynatora EFRR został wybrany:
Pan Eugeniusz Kowalski
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze dokumenty aplikacyjne złożyła 1 osoba. Kandydat spełnił wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał, że posiada potrzebną wiedzę i doświadczenie niezbędne do pracy na w/w stanowisku.

————————————————————————————————————————————

W celu weryfikacji zasad konkurencyjności w rozumieniu wytycznych EFS w zakresie kwalifikowalności kosztów Zarząd LGD „PB” ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” / Koordynatora EFRR.

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz sposobu składnia oferty zawarte zostały w poniżej załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o pracę