KONSULTACJE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

17 sty KONSULTACJE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

W związku z aktualizacją Lokalnych Kryteriów Wyboru Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian podany jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 25 stycznia 2019r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl; lub osobiście w biurze LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka w godzinach pracy biura.

W dniu 29.01.2019 roku o godz. 9.00 w Biurze LGD Puszcza Białowieska (ul. Parkowa 3 w Hajnówce) odbędą się konsultacje bezpośrednie w/w dokumentu, do których będzie można wnosić uwagi osobiście.

Załączniki:

Lokalne Kryteria Wyboru operacji

Formularz uwag