KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU i Lokalnych kryteriów wyboru grantów

01 cze KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU i Lokalnych kryteriów wyboru grantów

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR) oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantów (LKW) Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Dokumenty wraz z proponowanymi zmianami dostępne są poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia zaznaczono kolorem żółtym/ przekreślono.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby informujemy, iż konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru odbywać się będą jedynie pisemnie.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 15 czerwca 2020r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub pocztą na adres LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).

 

Załączniki:

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalne Kryteria Wyboru Grantów

Formularz uwag