Konsultacje społeczne Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

03 cze Konsultacje społeczne Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Zapraszamy do konsultowania projektu lokalnych kryteriów wyboru operacji,  które będą wykorzystywane przy ocenie i wyborze projektów składanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Uwagi do lokalnych kryteriów wyboru operacji należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 11 czerwca 2024 r. do godz. 10.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub pocztą na adres LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).

 

Załączniki:

Lokalne Kryteria Wyboru operacji – projekt

Formularz uwag