Konsultacje społeczne – Zmiany i przygotowanie LSR na lata 2021-2027

13 paź Konsultacje społeczne – Zmiany i przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin z obszaru naszego LGD, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Spotkania będą odbywać się także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach w formie zdalnej prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego poniżej i przesłanie na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl najpóźniej dwa dni przed spotkaniem. Na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłany link do spotkania. Osoba, która będzie chciała dołączyć do spotkania jest zobowiązana podać swoje imię i nazwisko, które będą podległy weryfikacji.

Formularz zgłoszeniowy

 

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze II” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z planowaną aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia zaznaczono kolorem żółtym/ przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu  drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl, pocztą na adres LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka lub osobiście w biurze LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka w godzinach pracy biura

Dokumenty do pobrania

Lokalna strategia Rozwoju

Formularz uwag