Koszty bieżące i aktywizacja

Istotnym elementem działalności LGD są dziania animacyjne skierowane do społeczności lokalnej.

 

Planuje się realizować różnorodne działania w tym zakresie:

– punkty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców każdej gminy należącej do LGD

– spotkania konsultacyjne poprzedzające każdy nabór wniosków

– konsultacje indywidualne-doradztwo dotyczące składanych wniosków

– wydawnictwa oraz materiały promocyjne

– ogłoszenia na tablicach ogłoszeń

– wydarzenia informacyjno-promocyjne (konferencje, imprezy itp.)

 

O wszelakich działaniach informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej, portalu społecznościowego. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w biurze LGD.