Projekt współpracy

Projekt współpracy pt. „Samochodowo – Motocyklowy Podlaski Szlak Sakralny” 

 

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY „Samochodowo – Motocyklowego Podlaskiego Szlaku Sakralnego” (pobierz plik)

 

Umowa o przyznanie pomocy „Samochodowo – Motocyklowy Podlaski Szlak Sakralny” (pobierz plik)

 

 

Projekt współpracy pt. „CULT IN TOUR”

 

Wskazanie i prezentacja narzędzi promocji regionu i podmiotów branży turystycznej (pobierz plik)

 

Przewodnik – RoadMap. Mapa Drogowa Kroki milowe do stworzenia wielopostaciowych produktów i usług turystycznych (pobierz plik)

 

Kreowanie nowych rozwiązań w zakresie tworzenia i promocji produktów turystycznych w regionie Puszczy Białowieskiej (pobierz plik)

 

Katalog dobrych praktyk. Dobre praktyki w turystyce na terenach objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) opracowaną przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska” (pobierz plik)

 

Analiza aktualnie stosowanych rozwiązań w zakresie promocji przez podmioty LGD „Puszcza Białowieska” wraz z propozycją ich usprawnienia i poprawy efektywności  (pobierz plik)