Spotkania informacyjno-szkoleniowe przed naborami

W związku z przeprowadzanymi naborami wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 organizowane były spotkania informacyjno szkoleniowe w zakresie możliwości otrzymania wsparcia w ramach realizowanych projektów.

 

W dniach 8 i 9 lutego bieżącego roku w Hajnówce oraz Bielsku Podlaskim zostały przeprowadzone szkolenia z EFS z zakresu:

– Typ projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo

– Typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej

DSC_0009

 

W dniach 22-23 marca 2017r. w Hajnówce oraz Bielsku Podlaskim zostało przeprowadzone szkolenie z EFS z zakresu: typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

 

W dniach 20 i 21 kwietnia bieżącego roku w Hajnówce oraz Bielsku Podlaskim zostało przeprowadzone szkolenie z EFS z zakresu: typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego.

 

W dniach 18 i 19 maja 2017r. w Bielsku Podlaskim oraz Hajnówce zostało przeprowadzone szkolenie z EFS  z zakresu typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Nabór na operatora środków.

 

W dniu 26 maja bieżącego roku w Hajnówce  zostało przeprowadzone szkolenie z  EFRR z zakresu typu projektu nr 6: Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych.

 

Na każdym ze spotkań były omawiane: zakres wsparcia w ramach ogłoszonego naboru, typy beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o wsparcie, grupy docelowe, do których może być skierowane wsparcie, warunki przyznawania pomocy oraz zasady realizacji projektów.

DSC_0031