Podpisanie umowy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

W dniu 17 maja 2016 roku w Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” podpisała Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Strategia zakłada finansowanie projektów w ramach dwóch programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach:

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 5 mln zł.;

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 16 mln zł.

Główne cele zaplanowane do realizacji w ramach LSR:

Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców LGD

Cel główny II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD

Cel główny III. Rozwój potencjału LGD

Ogółem Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał 13 umów z Lokalnymi Grupami Działania (w tym z jedną Lokalną Grupą Rybacką) na kwotę 71,6 mln euro.