NABÓR 16/2018/EFS – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

26 kw. NABÓR 16/2018/EFS – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Informujemy, iż w dniu 26.04.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu:

  • typ projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  – nabór nr 16/2018/EFS.

 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce EFS/Konkursy.

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.