NABÓR nr 18/2018/EFRR- Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

29 kw. NABÓR nr 18/2018/EFRR- Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Informujemy, iż w dniu 29.04.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu:

  • typ projektu nr 8:  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – nabór nr 18/2018/EFRR.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce EFRR/ Konkursy

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.